Политика конфиденциальности

Lunden Food > Политика конфиденциальности

LUNDEN FOOD OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev Privaatsuspoliitika:

− selgitab, mida me teeme Teie isikuandmetega;
− selgitab, miks me kogume, kasutame ja kuidas kaitseme Teie isikuandmeid;
− aitab Teil aru saada millised on Teie õigused enda isikuandmetega seoses.

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Lunden Foodile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Lunden Foodiga meili teel ühenduse võtmine.

1. ÜLDIST

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Lunden Food OÜ registrikood 11306570, aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Vahe tee 16, 74201.

Isikuandmete töötlemisel järgib Lunden Food OÜ Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Kasutame Teie isikuandmeid eesmärkidel, milleks Lunden Food OÜ neid andmeid on kogunud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses.

Lunden Food OÜ võib muuta Privaatsuspoliitika igal ajal kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.

Lunden Food OÜ teeb uuendatud Privaatsuspoliitika kättesaadavaks ettevõtte veebilehel.

Lunden Food OÜ võib edastada üksnes hoiustamise eesmärgil isikuandmeid Euroopa Majanduspiirakonnast välja.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Lunden Food kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:
kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
tööle kandideerijate isikuandmeid.

Lunden Food OÜ töötleb oma veebilehel järgmisi tööle kandideerijate isikuandmeid:

− nimi;
− e-post;
− telefoninumber.
Isikuandmete kogumine toimub esmalt tööle kandideerja CV või veebilehel täidetud ankeedi alusel. Kandidaat esitab tööle kandideerimiseks enda töö- ja elulookirjelduse e-kirja teel või täidab tööle kandideerimise ankeedi veebilehe www.lunden.ee kaudu. Samuti on võimalik kandidaatidel tööle kandideerida läbi otsingumootorite CV- online ja CV keskus.

Ettevõtte veebilehel asuva ankeedi kaudu tööle kandideerimisel sisestab isik enda nime, e-posti, ja telefoninumbri ning vajadusel oma CV.

Lunden Food OÜ kustutab valituks mitte osutunud isikute esitatud isikuandmed vastavalt võrdse kohtlemise seaduse § 25 1 aasta jooksul peale tööle kandideerimist.

Olukorras, kus soovitakse tööle kandideerija töö- ja elulookirjeldust säilitada kauem, eesmärgiga võimalusel pakkuda tulevikus sobiva koha vabanemisel töökohta, küsib ettevõtte selleks kandidaadi nõusolekut. Nõusolek vormistatakse taasesitamist võimaldavas vormingus. Nõusolekul põhinevate CV-de säilitamistähtaeg on kuni 3 aastat.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Lunden Food OÜ veebilehel kogutavaid isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
− töötajate tööle värbamiseks;
− kasutajaga suhtlemiseks.

4. Isikuandmete töötlemise õiguspärasus

Tööle kandideerijate isikuandmeid töödeldakse isiku nõusoleku alusel.

5. Andmesubjekti õigused

Lunden Food OÜle on olulised isikuandmetega seotud õigused, järgnevalt nimetame kõik õigused, mis tööle kandideerijatel on seoses enda isikuandmetega.

Teil on järgmised õigused:

Pöörduda igal ajal Lunden Food OÜ poole, et saada ligipääs enda isikuandmetele.
Pöörduda igal ajal Lunden Food OÜ poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.
Paluda Lunden Food OÜ-l kustutada enda isikuandmed (õigus olla unustatud).
Paluda Lunden Food OÜ-l piirata enda isikuandmete töötlemist või esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.
Paluda Lunden Food OÜ-l enda isikuandmed üle kanda uue vastutava töötleja valdusesse.
Pöörduda igal ajal küsimustega, mis puudutavad tema isikuandmete töötlemist, Lunden Food OÜ andmekaitseametniku poole, e-posti aadressil personal@lunden.ee.
Töötajal on õigus pöörduda isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

6. Teie isikuandmete edastamine

Lunden Food OÜ edastab tööle kandideerijate isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

Datex Recruit tarkvara haldajale;
ettevõtte personalispetsialistile/personalijuhile;
ettevõtte juhatuse liikmetele;
ettevõtte operatiivtöödejuhile;
ettevõtte tootmise ja kvaliteedi direktorile;
ettevõtte osakondade juhatajatele;
ettevõtte assistendile.

Kolmandatele isikutele edastatakse tööle kandideerijate isikuandmeid vaid Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete edastamine koostööpartneritele toimub vaid lepingu alusel või õigusaktides ettenähtud korras.

7. KÜPSISED

Lunden Foodi veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Kasutades Lunden Foodi veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:
püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Lunden Food Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

8. Andmekaitseametnik

Lunden Food OÜ andmekaitseametnik on Marina Rodina.

Lunden Food OÜ andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti teel, aadressil personal@lunden.ee.

Andmekaitseametnikul on kohustus Teie pöördumistele vastata hiljemalt peale 1 kuu möödumist alates e-kirja kättesaamisest.

9. Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

Tagamaks Teie isikuandmete kõrge kaitstuse, võtab Lunden Food OÜ kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus.

Lunden Food OÜ tagab, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. loe lähemalt

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close